Γιατί η Ρουμανία δεν αφήνει το αέριο να περνά στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία;

Γιατί η Ρουμανία δεν αφήνει το αέριο να περνά στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία;

Τους κανόνες του ανταγωνισμού της Ε.Ε. υποχρεούται να τηρεί η Ρουμανία. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαχειριστής τού συστήματος φυσικού αερίου τής χώρας, η εταιρεία Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. (Transgaz), οφείλει να εξασφαλίζει την ομαλή ροή φυσικού αερίου προς τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. της περιοχής, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία.

Σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξετάζει το κατά πόσο η Ρουμανία, η τρίτη χώρα παραγωγός φυσικού αερίου εντός της Ε.Ε., μετά την Ολλανδία και τη Βρετανία, ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρξαν ενδείξεις ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με αποτέλεσμα η Transgaz να παραβιάζει τους εν λόγω κανονισμούς, οι οποίοι απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές φυσικού αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επιπλέον στόχος, να λειτουργήσει -επιτέλους- στο προσεχές μέλλον, η ενιαία αγορά φυσικού αερίου εντός της Ένωσης.

Η επίτροπος Ανταγωνισμού, Margrethe Vestager, τόνισε ότι «οι καταναλωτές φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ε.Ε. πρέπει να απολαμβάνουν τα προνόμια μίας ενιαίας και ανταγωνιστικής, με υγιή τρόπο, ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. «Αξιολογούμε εάν οι δεσμεύσεις που πρότεινε η Transgaz θα προωθούσαν την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης σε ανταγωνιστικές τιμές, ιδίως συνδέοντας την Ρουμανία με τους γείτονες της, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις κάθε εμπλεκόμενης πλευράς πριν λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση».

Μετά από επίσημη έρευνα που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Transgaz ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε., περιορίζοντας τις εξαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρουμανία, είτε καθυστερώντας την ολοκλήρωση της κατασκευής υποδομών που απαιτούνται για την εξαγωγή φυσικού αερίου, είτε καθιστώντας τις εξαγωγές φυσικού αερίου εμπορικώς μη βιώσιμες λόγω της αύξησης των τιμολογίων διασύνδεσης…. / IBNA