Στην Ενέργεια «ποντάρει» η Τουρκία για να βγει από την κρίση

Στην Ενέργεια «ποντάρει» η Τουρκία για να βγει από την κρίση

Ο τομέας της ενέργειας και των πετροχημικών προϊόντων θα αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα του Νέου Οικονομικού Σχεδιασμού για την Περίοδο 2019-2021 στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Berat Albayrak, και τον Νέο Οικονομικό Σχεδιασμό – Yeni Ekonomi Programı (ΥΕΡ), με κρατικές ενισχύσεις και την εξασφάλιση κινήτρων, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην αξιοποίηση των εθνικών αποθεμάτων λιγνίτη με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών όπως διαμορφώνεται σήμερα.

Με «ισορροπία, πειθαρχία και μετασχηματισμό», όπως διεμήνυσε ο Berat Albayrak, αναμένεται επίσης να δημιουργηθούν ειδικές ζώνες ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στην ουσία ο ίδιος εφαρμόζει αυτά που ένα χρόνο νωρίτερα ως υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής της χώρας, όταν δηλαδή είχε δεσμευθεί ότι η Τουρκία προκειμένου να ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται θα πρέπει να επικεντρωθεί στην διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών μέσω της αξιοποίησης των εθνικών της πόρων.

Στο πλαίσιο αυτής της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, άλλωστε, η Τουρκία είχε προβεί σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την δημιουργία ηλιακών και αιολικών μονάδων.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την δημιουργία ολοκληρωμένων βιομηχανικών ζωνών με μονάδες πετροχημικών προϊόντων και συγκεκριμένα της βιομηχανικής ζώνης πετροχημικών Ceyhan Mega στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον Νέο Οικονομικό Σχεδιασμό:

  • Αναμένεται ότι το κόστος των εισαγωγών ενέργειας θα μειωθεί με την βοήθεια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων ύψους 30,2 δισ. δολαρίων έως το 2023, με την βοήθεια 55 δράσεων για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, των κατασκευών, της γεωργίας και της παραγωγής και μετατροπής ενέργειας.

  • Οι δραστηριότητες της Άγκυρας στον τομέα των ερευνών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ιδίως των υπεράκτιων, προβλέπεται το επόμενο διάστημα ότι θα εντατικοποιηθούν.
  • Είναι επιδίωξη της χώρας τα αποθέματα ορυκτών, ιδιαίτερα βορίου, να μετατραπούν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα κατευθυνθούν στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, η εθνική στρατηγική προβλέπει οι δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης ορυκτών να εντατικοποιηθούν και τα διαθέσιμα αποθέματα να αξιοποιηθούν μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων και χρηματοδοτικών μηχανισμών και με εταιρικές συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα…. / IBNA