Στα 219,9 εκατ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο 7μηνο του 2018

Στα 219,9 εκατ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο 7μηνο του 2018

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2018 ανήλθαν σε 219.9 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 0,4 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (BNB) στις 19 Σεπτεμβρίου. Κατά την ίδια περίοδο του 2017, οι ΑΞΕ ανήλθαν στα 594,6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το αρχικό ποσό που ανακοινώθηκε από την BNB το προηγούμενο έτος ήταν 431,8 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναθεωρήθηκε ανοδικά αργότερα.

Οι επενδύσεις σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ακινήτων, παρουσίασαν εκροή 26,2 εκατομμυρίων ευρώ (σε σύγκριση με εισροή 183,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2017) και τα επανεπενδυόμενα κέρδη αντιπροσωπεύουν εκροή ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, από την εκροή 97,5 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα από αλλοδαπές εταιρείες κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους ανήλθαν σε 4,2 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 10,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά την ίδια περίοδο του 2017.

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν 264,1 εκατομμύρια ευρώ ως εισροή επενδύσεων ως χρεόγραφα, που καταγράφηκαν ως η μεταβολή των καθαρών υποχρεώσεων των εταιρειών της Βουλγαρίας έναντι των ιδιοκτητών ξένων επενδυτών τους, έναντι 508,6 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2017. Τέτοιες χρηματοοικονομικές ροές περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά δάνεια, των πιστώσεων των προμηθευτών και των χρεογράφων, ανέφερε η BNB.

Ανά χώρα, η μεγαλύτερη άμεση επένδυση στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018 προήλθε από τις Κάτω Χώρες (221,4 εκατομμύρια ευρώ), τη Ρωσία (157,9 εκατομμύρια ευρώ) και τη Γερμανία (80,5 εκατομμύρια ευρώ). Σημαντικές καθαρές εκροές καταγράφηκαν προς την Ιταλία (-164,6 εκατ. Ευρώ).

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 278,9 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του 2018, έναντι 167,3 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δήλωσε η BNB./IBNA