Μείωση του ELA κατά 3,2 δισ. ευρώ – Η ανεργία στο 19%

Μείωση του ELA κατά 3,2 δισ. ευρώ – Η ανεργία στο 19%

Τελικά, δεν επηρέασε αρνητικά τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών η άρση του waiver (κατ΄εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την ΕΚΤ) στις 21 Αυγούστου. Και τούτο διότι υπήρξε σημαντική μείωση του ELA κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη χθεσινή του συνεδρίαση δε διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 5,2 δισ. ευρώ έως και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μείωση της ανεργίας στο 19%

Την ίδια ώρα, στο 19% περιορίστηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το β’ τρίμηνο εφέτος, με τον αριθμό των ανέργων να μειώνεται κάτω από το ένα εκατομμύριο άτομα (905.983 άτομα). Αριθμός που μειώθηκε κατά 9,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα την ΕΛΣΤΑΤ (Greek Statistical Authority)

Σημειώνεται ότι το ποσοστό της ανεργίας ήταν 21,2% το α’ τρίμηνο εφέτος και 21,1% το β’ τρίμηνο 2017. Ωστόσο, παραμένει το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 72,1% του συνόλου των ανέργων (653.000 άτομα).

Ηλικιακά, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15-19 ετών (48,9%) και 20-24 ετών (37,5%).Ακολουθούν οι ηλικίες 25-29 ετών (27%), 30-44 ετών (18,2%), 45-64 ετών (15,7%) και 65 ετών και άνω (10,1%)./IBNA