Σύσταση Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδος-πΓΔΜ

Σύσταση Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδος-πΓΔΜ

Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) Ελλάδος – πΓΔ της Μακεδονίας για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα συγκροτήθηκε σήμερα, στη βάση του Άρθρου 8 (5) της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 14 μέλη (επτά από κάθε χώρα).

 

Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της ΜΔΕΕ ορίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μάρκος Μπόλαρης, ενώ επικεφαλής του τμήματος της πΓΔ της Μακεδονίας θα είναι ο Πρέσβης, Viktor Gaber.

Η μεικτή αυτή Επιτροπή θα εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.