Καλύτερα των στόχων κατά 1,6 δισ. τα NPE των ελληνικών τραπεζών

Καλύτερα των στόχων κατά 1,6 δισ. τα NPE των ελληνικών τραπεζών

Οι συστημικές τράπεζες ξεπέρασαν τους στόχους σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures-NPEs), καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, προέκυψαν 1,6 δισ. λιγότερα από τον στόχο, αποτελώντας ένα επιπλέον θετικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου του 2018, τα NPEs αγγίζουν τα 88,6 δισ. ευρώ ή 1,6 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό-στόχο. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο το ύψος των NPEs μειώθηκε κατά 4,1%. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2016, μήνα κατά τον οποίο καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο NPEs , παρατηρείται μείωση κατά 17,3% ή 18,6 δισ. ευρώ.

Τα αίτια της μείωσης

Σύμφωνα με την ΤτΕ η μείωση των NPEs κατά το β΄ τρίμηνο του 2018 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πωλήσεις ύψους σχεδόν 2 δισ. ευρώ, οι οποίες αφορούν κυρίως συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από δύο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα. Πέραν των πωλήσεων, στη μείωση των ΜΕΑ συνέβαλαν επίσης οι διαγραφές (1,6 δισ. ευρώ), οι εισπράξεις (0,6 δισ. ευρώ) και οι ρευστοποιήσεις (0,6 δισ. ευρώ). Στο τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε αύξηση στις πωλήσεις, καθώς οι τράπεζες προχωρούν στην ολοκλήρωση συναλλαγών που έχουν ήδη ανακοινώσει, αλλά και στις ρευστοποιήσεις, καθώς οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παράγουν τα πρώτα αποτελέσματα.

Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους κατηγορίες

Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στα χαρτοφυλάκια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων , μεγάλων επιχειρήσεων και ναυτιλιακών δανείων, όπου η τριμηνιαία μείωση άγγιξε τα 9,2%, 8,7% και 8,5% αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο διατηρούνται χαμηλές, καθώς το επίπεδο των NPEs παρέμεινε σταθερό. Σε ετήσια βάση (συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2017), η μείωση των NPEs στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο άγγιξε το 15,7%, στο καταναλωτικό το 24,6%, ενώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο σημειώθηκε μείωση των NPEs κατά μόλις 1,1%.

Οσον αφορά στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Non Performing Loans), το ύψος τους διαμορφώθηκε οριακά υψηλότερα (στα 60,9 δισ. ευρώ) έναντι του στόχου (60,6 δισ. ευρώ) που είχε τεθεί. Σε ποσοστό τα NPLs διαμορφώθηκαν στο 32,8% έναντι στόχου 31,5%.

Επίσπευση πωλήσεων

Οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν την πώληση δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019. Μέρος των επιπλέον πωλήσεων (1,4 δισ. ευρώ) ήδη έχει πραγματοποιηθεί κατά το γ’ τρίμηνο του 2017 μέσω τιτλοποίησης και μεταφοράς NPEs από λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα…. / IBNA