Νέο σκηνικό για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Νέο σκηνικό για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα

Σε «βιώσιμα συστήματα παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» θέλει η ελληνική κυβέρνηση να μετατρέψει τα νησιά της χώρας, προχωρώντας στο πλαίσιο αυτό στην αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ, με στόχο η χωροθέτηση να είναι συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος, στην βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών.

Προσφάτως στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ πρόοδος καταγράφεται και στο σχέδιο διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Και όλα αυτά την στιγμή που δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, του πλαισίου εκείνου που δίνει την δυνατότητα σε όλους να παράγουν για ιδία κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια, είτε να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ενέργειας.

«Το τοπίο στην αγορά ενέργειας αλλάζει ραγδαία. Τίποτα δε θα είναι όπως το γνωρίζουμε το 2030. Έχουμε δώδεκα χρόνια που θα πρέπει η χώρα να κινηθεί με σχέδιο και όραμα» σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, αναφερόμενος στους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους για το 2030 σχετικά με τις ΑΠΕ (32%), την εξοικονόμηση ενέργειας (32,5%) και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (40%).

Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί – όπως επισημάνθηκε- πλέγμα θεσμικών παρεμβάσεων, οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο, ξεκάθαρο και διαφανές θεσμικό τοπίο για τις ΑΠΕ, εισάγοντας καταρχάς ανταγωνιστικές διαδικασίες για τις ΑΠΕ και μειώνοντας την απόσταση των ΑΠΕ σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα όσον αφορά στο κόστος, διαμορφώνοντας παράλληλα το θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε από το 2019 να ενεργοποιηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, φαίνεται πως είναι θετικό, ως προς την διαμόρφωση χαμηλών τιμών απορρόφησης της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας και ως προς την αναγκαιότητα να προχωρήσουν σύντομα οι επενδύσεις, να υλοποιηθούν οι μονάδες και να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο, κάτι που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ακόμα μεγαλύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος στους επόμενους διαγωνισμούς…. / IBNA