Το “μαξιλάρι” της Ελλάδας επαρκεί για 5 χρόνια

Το “μαξιλάρι” της Ελλάδας επαρκεί για 5 χρόνια

Η συμφωνία του Eurogroup προβλέπει επισήμως να δοθεί ποσό 3,3 δισ. ευρώ (επί συνόλου 15 δισ. ευρώ δόσεων, η εκταμίευση των οποίων θα εγκριθεί την προσεχή εβδομάδα) για την πρόωρη εξόφληση…ακριβών δανείων, σύμφωνα με επεξηγηματικό έγγραφο της eλληνικής kυβέρνησης που ανακοίνωσε ο  ΟΔΔΗΧ.

Μάλιστα στις επιλογές της κυβέρνησης για τη διάθεση αυτών των 3,3 δισ. ευρώ που αναφέρονται ως παράδειγμα στο ίδιο κείμενο, δεν περιλαμβάνεται μόνο η εξόφληση μέρους των…ακριβών δανείων του ΔΝΤ αλλά πιθανώς και της ΕΚΤ ή άλλων δανείων.

Το έγγραφο, περιγράφει τις  πτυχές της συμφωνίας για το χρέος και αναφέρει ότι διαμορφώνεται ένα “μαξιλάρι” διαθεσίμων που δεν επαρκεί για 2 χρόνια, αλλά για περίπου 5 χρόνια (4,8 έτη) στην πράξη, αν συνυπολογιστεί δηλαδή και η ανακύκλωση των υφιστάμενων εκδόσεων εντόκων (των 15 δισ. ευρώ).  Η εκτίμηση για 2 έτη διαθεσίμων, με άλλα λόγια, βασίζεται σε παραδοχή ότι θα εξοφληθούν άμεσα όλα τα έντοκα.

Εκτιμάται επίσης ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα είναι χαμηλότερες μεσοσταθμικά κατά 2,7% του ΑΕΠ ετησίως την περίοδο 2018-2032, ήτοι κατά 6 δισ. ευρώ περίπου ετησίως, ενώ υπολογίζονται σε περίπου 7 δισ. ευρώ τα επιπλέον κέρδη από τις παρεμβάσεις που έχουν “αιρεσιμότητες”.

Παρατίθεται επίσης μία πρώτη εκτίμηση για την επίπτωση στο χρέος συνολικά από τα 2 πακέτα μέτρων (βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα). Υπολογίζεται ότι οδηγούν  σε μείωσή του κατά 30% του ΑΕΠ το 2060 σε σχέση με την πορεία που θα είχε χωρίς τις παρεμβάσεις./IBNA