Δάνεια 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις!

Δάνεια 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις!

Τη θέσπιση των μικροπιστώσεων, ήτοι δανείων μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάζοντας σε λειτουργία το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό να μπορούν να δραστηριοποιηθούν και μη τραπεζικά ιδρύματα. Ούτως ή άλλως, οι συστημικές τράπεζες δεν λειτουργούσαν εντός των συγκεκριμένων δυνατοτήτων, κάτι το οποίο δημιούργησε την ανάγκη να υπάρξουν ιδρύματα τα οποία θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοδότησης.

Το πλαίσιο για τις μικροπιστώσεις προσδιορίζεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου το οποίο θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Μετά τη διαβούλευση και την ενσωμάτωση τυχόν αλλαγών, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή, ώστε ο θεσμός να λάβει σάρκα και οστά και στη χώρα μας και οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν επακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις για να δραστηριοποιηθούν στον συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δάνειο υψηλού ρίσκου και συμμετοχή Δημοσίου

Οι οργανισμοί θα απευθύνονται σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και το μέγιστο ποσό του δανείου δεν θα ξεπερνά τις 25.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι ελλείψει εμπράγματων εξασφαλίσεων οι μικροπιστώσεις χαρακτηρίζονται ως δάνεια υψηλού κινδύνου, θα υπάρχει συνεχής καθοδήγηση των δανειοληπτών από ειδικούς συμβούλους του φορέα χρηματοδότησης.

Στην πράξη, οι μικροί και νέοι επιχειρηματίες που σήμερα δεν είναι εύκολο να λάβουν δάνειο από τις τράπεζες θα μπορούν να επισκέπτονται έναν ανεξάρτητο χρηματοδοτικό οργανισμό, να παρουσιάζουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο και αν κρίνεται βιώσιμο, να λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομίας στοχεύει να συμμετάσχει στα πρώτα στάδια δημιουργίας των οργανισμών μικροπιστώσεων, με ένα ποσό το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι οι πόροι αυτοί θα επιστρέφονται, το ποσό θα ανακυκλώνεται.

Όπως σε Γαλλία και Ιταλία

Εδώ και μια 20ετία οι μικροχρηματοδοτήσεις δίνουν ευκαιρίες σε εκατομμύρια νέους επιχειρηματίες, κοινωνικές επιχειρήσεις κ.ά. σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα διεθνώς δοκιμασμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που επιτρέπει σε νέους, άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες, ομάδες πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική ή άλλου τύπου χρηματοδότηση, να ξεκινήσουν ή να μεγεθύνουν τη δική τους ατομική, κοινωνική ή άλλη επιχείρηση, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων στη χώρα μας περιλαμβάνεται και στην αναπτυξιακή στρατηγική που εκπόνησε η κυβέρνηση και την οποία παρουσίασε με επιτυχία στους θεσμούς πριν από μερικές μέρες.

Το υπουργείο Οικονομίας εδώ και περίπου ένα χρόνο συμβουλεύτηκε οικονομικούς φορείς (εγχώριους και διεθνείς) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, προχώρησε στην εκπόνηση σχετικής μελέτης για την ανάπτυξη των μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα επάνω στα πετυχημένα πρότυπα άλλων χωρών, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, και οι υπηρεσίες του υπουργείου συντάσσουν ήδη σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα δοθεί σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες…. / IBNA