Η Ελλάδα αποκτά «Χρηματιστήριο Ενέργειας»

Η Ελλάδα αποκτά «Χρηματιστήριο Ενέργειας»

Καίριας σημασίας για την λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας αλλά και  καταλύτης για την αναβάθμιση της χώρας σε στρατηγικό «παίκτη» στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα είναι η έναρξη της λειτουργίας του «Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ), ενός από τους βασικούς πυλώνες του μοντέλου-στόχου της Ε.Ε.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές χώρες επιτρέπει την δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με διαφάνεια στις συναλλαγές και κοινούς κανόνες, την ίδια ώρα που διασφαλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η επάρκεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας, καθώς και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Η δημιουργία μιας διευρυμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργεί με κοινούς κανόνες παράλληλα με το διασυνοριακό εμπόριο, επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή το έλλειμμα που μπορεί να προκύψει προσωρινά σε μία χώρα να αντισταθμίζεται από το πλεόνασμα μιας άλλης χώρας με όρους αγοράς.

Το ΕΧΕ αποτελεί προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στόχος είναι η σταδιακή σύγκλιση των τιμών ενέργειας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Η εικόνα στα Βαλκάνια

Ο ρυθμός των εξελίξεων στα Βαλκάνια είναι ενθαρρυντικός.

Οι χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν ήδη δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών τους με μια τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018.

Σημειώνεται ότι η ΠΓΔΜ έχει ανακοινώσει την επικείμενη σύζευξη της με την Βουλγαρία, αναμένεται, μετά την Σερβία και την Βουλγαρία,η ίδρυση χρηματιστηρίων ενέργειας στο Μαυροβούνιο, ενώ η Αλβανία διεξάγει το σχεδιασμό της από κοινού με το Κοσσυφοπέδιο. Σημειώνεταιεπίσης ότι έως το 2020, η Βουλγαρία προτίθεται να ενοποιηθεί με τις αγορές της Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ρουμανίας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αγορά θα συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα με την Βουλγαρία.

Στην μετοχική του ΕΧΕ σύνθεση συμμετέχουν:

  • ΛΑΓΗΕ (22%)
  • ΑΔΜΗΕ (20%)
  • ΔΕΣΦΑ (7%)
  • Χρηματιστήριο Αθηνών (31%)
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (20%)/IBNA