Ελλάδα και πΓΔ της Μακεδονίας θα υλοποιήσουν από κοινού 37 έργα.

Ελλάδα και πΓΔ της Μακεδονίας θα υλοποιήσουν από κοινού 37 έργα.

Η πΓΔ της Μακεδονίας και η Ελλάδα θα υλοποιήσουν 37 κοινά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA για διασυνοριακή συνεργασία ύψους 36,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν σε κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Strumica.

«Πρόκειται για έργα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, επιτρέπουν την από κοινού διαχείριση των κινδύνων και των καταστροφών, βελτιώνουν τις υποδομές και προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε διασυνοριακές περιοχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας Αλέξανδρος Σαμαράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σχέδια αυτά θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Τα έργα θα υλοποιηθούν τους επόμενους 18 μήνες και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2020. /ΙΒΝΑ