Καλύτερα του στόχου οι μειώσεις των «κόκκινων» δανείων το α΄τρίμηνο

Καλύτερα του στόχου οι μειώσεις των «κόκκινων» δανείων το α΄τρίμηνο

Με  1,3 δισ. ευρώ μεγαλύτερη μείωση έναντι του στόχου ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους σε ό,τι αφορά τη στόχευση των τραπεζών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs-Non Performing Exposures). Όπως προκύπτει από την έρευνα της ΤτΕ, στα τέλη Μαρτίου τα NPEs αγγίζουν τα 92,4 δισ. ευρώ ή 1,3 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό-στόχο.

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), οι τράπεζες πέτυχαν τον στόχο καθώς υποχώρησαν σε 63,9 δισ. ευρώ, όσο και ο στόχος που είχε τεθεί. Οι τράπεζες πέτυχαν μείωση των δανείων αυτών κατά 1,8% ή 1,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης NPEs βρίσκεται στο 48,5%, υψηλότερα από το επίπεδο της πρόβλεψης για το εν λόγω τρίμηνο του 48,1%, κυρίως λόγω του μειωμένου όγκου συνολικών δανείων για την περίοδο. Ο δείκτης NPLs βρίσκεται στο 33,6%, υψηλότερος συγκριτικά με την πρόβλεψη του 32,8%.

Αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι, οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν την πώληση δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019. Μέρος των επιπλέον πωλήσεων (1,4 δισ. ευρώ) ήδη έχει πραγματοποιηθεί κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 μέσω τιτλοποίησης και μεταφοράς NPEs από λιγότερο σημαντική τράπεζα.

Kαλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπου η τριμηνιαία μείωση άγγιξε τo 5,1% και 6,6% αντίστοιχα. Oι επιδόσεις στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται πάλι χαμηλές, καθώς σημειώθηκε τριμηνιαία μείωση μόλις 0,3%. Σε ετήσια βάση (συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2017), η μείωση των NPEs στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο άγγιξε το 12,6%, στο καταναλωτικό το 23,4%, ενώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο σημειώθηκε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά μόλις 0,8%…. / ΙΒΝΑ