Ενέργεια: Και μετά το Brexit τί γίνεται;

Ενέργεια: Και μετά το Brexit τί γίνεται;

Σε «συμμαχία» καλούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας και οι επενδυτικοί οίκοι προκειμένου να διατηρηθεί η στενή συνεργασία Ε.Ε.-Βρετανίας μετά το Brexit.

Η ενεργειακή ασφάλεια είναι το κυρίως ζητούμενο, αλλά παράλληλα και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς πρέπει να τηρηθούν τα μέχρι σήμερα συμφωνηθέντα, στον τομέα αυτόν.

Επιχειρήσεις όπως οι Aviva (Βρετανία), E.ON (Γερμανία), RWE (Γερμανία), EDF (Γαλλία) και η NPower (Βρετανία) είναι επικεφαλής της εν λόγω «συμμαχίας» που απαρτίζεται συνολικά από 21 ενεργειακούς κολοσσούς και ισχυρούς επενδυτικούς οίκους και είναι εκείνες που ζητούν, με επιστολή τους προς τους αρμόδιους φορείς, η Ε.Ε. και η Βρετανία να «αναζητήσουν ένα νέο, σταθερό και με υπόβαθρο επίπεδο συνεργασίας» όσον αφορά στην πολιτική για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Υποστηρικτικά στην πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί και τα μέλη του δικτύου της Θεσμικής Ομάδας Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή (Institutional Investors Group on Climate Change – IIGCC), το οποίο συγκεντρώνει 150 ευρωπαϊκούς επενδυτικούς φορείς.

Μελέτες, μία εκ των οποίων αυτή που υπογράφει το Boston Consulting Group, καταδεικνύουν πως είναι απαραίτητη μία μεταβατική περίοδος προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η «αποσύνδεση» της Βρετανίας από το ηπειρωτικό δίκτυο, δίχως να προκύψουν προβλήματα όσον αφορά στις τιμολογήσεις, την ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Σχέση «win-win» Ε.Ε.-Βρετανίας

Πρόκειται, όπως και να έχει, για μία αμοιβαία επωφελή διαδικασία, καθότι σε αντίθετη περίπτωση η μεν Βρετανία θα κληθεί να προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες, οι πολίτες της χώρας θα κληθούν επίσης να πληρώσουν πολύ υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και η Βρετανία εν γένει θα είναι «ανοικτή» όσον αφορά στην ενεργειακή της ασφάλεια, τα δε κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον τέλη με τα οποία συνεισφέρουν στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Εκκρεμότητα, ωστόσο, και μάλιστα σημαντική παραμένει η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (European Atomic Energy Community – EURATOM), καθότι η Βρετανία υποστηρίζει την δημιουργία της κοινής αγοράς ατομικής ενέργειας, ενώ συμβάλει καθοριστικά σε επιστημονικό επίπεδο με την τεχνογνωσία της στην διαδικασία της «καθαρής» ελεγχόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πυρηνική σύντηξη…. / IBNA