Ενέργεια: Η Ελλάδα τα βγάζει όλα στο «σφυρί»

Ενέργεια: Η Ελλάδα τα βγάζει όλα στο «σφυρί»

Στην κοινοπραξία με επικεφαλής την ιταλική εταιρεία SNAM περνά το 66% του ΔΕΣΦΑ, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ είναι εκείνη που έδωσε την μεγαλύτερη προσφορά.

Παρόλα αυτά, ζητήθηκε νέα βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη φάση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσφορά για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου του ΔΕΣΦΑ κυμάνθηκε στα 535 εκατ. ευρώ και της δεύτερης κοινοπραξίας στα 457 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, «το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:

Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD),

για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ”.

Στο μεταξύ, το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιοποίησε την πρόσκληση για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία».

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου των ΕΛΠΕ καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 18 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρεται ρητά ότι το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να αποκλείσει ενδιαφερόμενους «ο αποκλεισμός των οποίων θεωρείται από την Ελληνική Δημοκρατία απαραίτητος για την προστασία των ελληνικών εθνικών συμφερόντων και/ή της εθνικής ασφάλειας και/ή την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού».

Επίσης, από την πρόσκληση ορίζεται ότι αποκλείονται ενδιαφερόμενοι από μια σειρά χωρών μεταξύ των οποίων και η πΓΔΜ.

Οι υπόλοιπες χώρες της λίστας είναι: Αντίγκουα και Μπαρμούντα, Βανουάτου, Γρενάδα, Λιβερία, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Δομηνικανή Δημοκρατία, Παρθένες Νήσοι, Φιλιππίνες και Χονγκ Κονγκ.

Ως προς τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που τίθενται, στην πρόσκληση αναφέρεται ότι η κεφαλαιοποίηση των ενδιαφερόμενων εταιρειών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ και να μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει άμεσα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ.

Το σχετικό δελτίο τύπου του ΤΑΙΠΕΔ έχει ως εξής:

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε» (ΕΛΠΕ) προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε έξι χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄Φάση…. / IBNA