Όταν η Τουρκία «τα δίνει όλα» στην Ανατολική Θράκη

Όταν η Τουρκία «τα δίνει όλα» στην Ανατολική Θράκη

Η αρχή έγινε το 2000 όταν η εταιρεία Amity Oil NL, Perth, Western Australia, προχώρησε στην ανακάλυψη ενός κοιτάσματος σχιστολιθικού φυσικού αερίου στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης.

Η εταιρεία Amity Oil NL, Perth, Western Australia, συνεργαζόταν με την κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων της Τουρκίας, Turkish Petroleum AO.

Τα ενθαρρυντικά πρώτα στοιχεία έδωσαν το έναυσμα για να ξεκινήσει η διερεύνηση της ευρύτερης ζώνης, καθώς, με βάση τις ενδείξεις τα αποθέματα σχιστολιθικών – μη συμβατικών- υδρογονανθράκων, θα ήταν και εμπορικά αξιοποιήσιμα.

Την σκυτάλη στην πορεία ανέλαβε η εταιρεία Valeura Energy Inc. (Η Valeura Energy Inc. είναι καναδική εταιρεία, η οποία ασχολείται με την εξερεύνηση, την ανάπτυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Τουρκία), σε συνεργασία με την νορβηγική Statoil, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία Valeura Energy Inc. στις 24 Ιουλίου 2017 αναφέρει ότι:

Οι ενθαρρυντικές εκπομπές αερίων έγιναν αντιληπτές κατά τη διάτρηση του αντικειμενικού τμήματος και, με βάση τα δεδομένα γεωτρήσεων, το φρεάτιο συμπιέζεται κάτω από περίπου 2.900 μέτρα κάτω από το συνολικό βάθος διάτρησης 4.196 μέτρων. Οι μεγάλες πιέσεις και ο υποδεικνυόμενος διάχυτος κορεσμός αερίων στο φρεάτιο είναι θετικοί δείκτες της δυνατότητας για ένα κεντρικό ρόλο τού αερίου στη λεκάνη της Θράκης.

Στα τέλη του 2017 η Statoil ολοκλήρωσε όλη την προεργασία στο πρώτο της πεδίο στην Ανατολική Θράκη προκειμένου να προχωρήσει στην συνέχεια σε γεωτρήσεις για την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου (multi-stage fracking).

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιήσει τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες (3D seismic) σε δεύτερο πεδίο στην περιοχή.

Η επένδυση εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια…. / IBNA