Στο Λουξεμβούργο ο Νίκος Κοτζιάς, για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Στο Λουξεμβούργο ο Νίκος Κοτζιάς, για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Στο Λουξεμβούργο θα βρεθεί ο Νίκος Κοτζιάς για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα το Συμβούλιο θα απασχολήσουν, η κατάσταση στη Συρία, η Ευρω-Ρωσικές σχέσεις, το Ιράν, τα Δυτικά Βαλκάνια και οι μηχανισμοί εξωτερικής δράσης μετά το 2020.

Η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα αρχίσει με συζήτηση για θέματα επικαιρότητας, κατά την οποία οι υπουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν φλέγοντα ζητήματα της διεθνούς σκηνής.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει την κατάσταση στη Συρία, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και ενόψει της δεύτερης διάσκεψης των Βρυξελλών «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής» (24-25 Απριλίου 2018). Το Συμβούλιο θα εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη Συρία.

Οι υπουργοί εξωτερικών θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη Ρωσία. Θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις μετά την επίθεση στο Salisbury. Θα εξετάσουν εκ νέου τα θέματα που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας-23ης Μαρτίου, μεταξύ άλλων την αποπομπή Ρώσων διπλωματών από χώρες εντός και εκτός ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί θα συζητήσουν τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των πέντε βασικών αρχών για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας που συμφωνήθηκαν τον Μάρτιο του 2016.

Οι υπουργοί εξωτερικών θα συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το πυρηνικό το πρόγραμμα (Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης). Θα συζητήσουν τις εξελίξεις στα θέματα που τους απασχόλησαν στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 19 Μαρτίου 2018.

Στη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, οι υπουργοί εξωτερικών θα συζητήσουν για τα Δυτικά Βαλκάνια ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια στις 17 Μαΐου 2018. Η συζήτηση θα έχει ως βάση τη στρατηγική που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Φεβρουαρίου 2018.

Το Συμβούλιο θα προβεί σε προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση των ταμείων για την εξωτερική δράση μετά το 2020. Η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος την πρότασή της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ΠΔΠ) και αναμένεται να την υποβάλει στις 2 Μαΐου 2018./ΙΒΝΑ