Οι χρηματαγορές αντιδρούν θετικά στην προοπτική ελάφρυνσης του χρέους

Οι χρηματαγορές αντιδρούν θετικά στην προοπτική ελάφρυνσης του χρέους

Θετικά αντέδρασαν οι χρηματαγορές στις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το λεγόμενο “γαλλικό Κλειδί” όπως ονομάστηκε η πρόταση Γάλλων και ESM για το ελληνικό χρέος. Στην μεν πρωτογενή αγορά κρατικών τίτλων η έκδοση εντόκων γραμματίων είχε θετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα και να υποχωρήσει το επιτόκιο της δημοπρασίας και να κατατεθούν αθρόες προσφορές, στην δε δευτερογενή αγορά, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου κατέγραψε σημαντική υποχώρηση.

Πιο αναλυτικά, στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων και ζητούμενου ποσού ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ την οποία διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) υποβλήθηκαν από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς (“primary dealers”) συνολικές προσφορές ύψους 2.352 εκατ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,69 φορές. Αποτέλεσμα του ζωηρού αγοραστικού ενδιαφέροντος ήταν να διαμορφωθεί η απόδοση των εν λόγω εξάμηνης διάρκειας χρεογράφων στο 1,07%, από 1,19% στην αμέσως προηγούμενη δημοπρασία η οποία είχε διενεργηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Υποβλήθηκαν από τους primary dealers προσφορές ύψους 2.352 εκατ. ευρώ, έναντι 1.587 εκατ. ευρώ που είχαν προσφερθεί στην προηγούμενη δημοπρασία, η οποία είχε διενεργηθεί για το ίδιο ζητούμενο ποσό (875 εκατ. ευρώ), έχοντας υπερκαλύψει το ποσό αυτό κατά 1,81 φορές. Από τον ΟΔΔΗΧ έγιναν δεκτές προσφορές έως του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως και σήμερα το μεσημέρι.

Στη δευτερογενή αγορά, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου λήξεως 30 Ιανουαρίου 2018, η οποία είχε κλείσει το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στο 4,254% και παρ’ ότι στο χθεσινό άνοιγμα άνοιξε ελαφρώς υψηλότερα, στο 4,259%, μετά την πρώτη ώρα άρχισε να υποχωρεί και συμπιέστηκε δραστικά, για να βρεθεί στο 4,101% (και ενώ ενδοσυνεδριακά είχε βρεθεί ακόμη και στο 4,095%) χάνοντας έτσι 153 μονάδες βάσης ή ποσοστό 3,60%. Τα τρέχοντα επίπεδα είναι σαφώς χαμηλότερα από το υψηλό δωδεκαμήνου (7,192%), ωστόσο απέχουν από το χαμηλό δωδεκαμήνου που ήταν το 3,648%.

Όσον αφορά τις αποδόσεις των υπολοίπων ομολόγων, αυτή είχε ως εξής:

Το 6ετές λήξεως 30.1.2023 είχε απόδοση 3,30%.

Το 7ετές λήξεως 15.2.2025 είχε απόδοση 3,75%.

Το 15ετές λήξεως 30.1.2033 είχε απόδοση 4,42%.

Το 20ετές λήξεως 30.1.2037 είχε απόδοση 4,68%.

Το 25ετές λήξεως 30.1.2042 είχε απόδοση 4,80%./IBNA