Τα θεμέλια στον τομέα της ενέργειας βάζει η Ελλάδα

Τα θεμέλια στον τομέα της ενέργειας βάζει η Ελλάδα

«Κεντρική επιδίωξή μας είναι ο διάλογος να είναι ανοιχτός και δημιουργικός σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ώστε να καταλήξουμε σ’ ένα Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο θα έχει την μέγιστη δυνατή συναίνεση και, ει δυνατόν, δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους».

Αυτός είναι ο στόχος σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος επεσήμανε παράλληλα ότι πρόκειται για μία διαδικασία που ξενικά «σε στενή και εντατική διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία» με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του χρόνου προκειμένου να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλήρες πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο ενεργειακός τομέας στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

«Το Εθνικό Σχέδιο, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα και Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλης Βερροιόπουλος, θα είναι ένα βιβλίο στο οποίο ουσιαστικά θα καταγραφούν οι στόχοι και τα μέτρα εκείνα τα οποία θα υπηρετούν έναν προς έναν τους πέντε πυλώνες της Ενεργειακής Ένωσης: απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη, εσωτερική αγορά ενέργειας, έρευνα – καινοτομία – ανταγωνιστικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, έως το 2030, θα πρέπει το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα να φτάσει στο 30%, ενώ η ενέργεια που καταναλώνουμε να είναι λιγότερη κατά 30%, ενώ σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό έχει η ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτήρια με την αξιοποίηση πόρων 2 δισ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο στόχος της Ε.Ε. για το 2020 είναι το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται στις μεταφορές να παράγεται από ΑΠΕ, την στιγμή που στην Ελλάδα το 2016 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις στο 1,4%. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται μεγάλες τομές στον τομέα των μεταφορών με την εισαγωγή του ηλεκτρισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο και ο εξηλεκτρισμός στην κίνηση των πλοίων.

Τέλος, βασικοί στόχοι είναι επίσης η ασφάλεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών για τα οποία επιδιώκεται η ηλεκτρική διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό δίκτυο να έχει ολοκληρωθεί έως το 2023 και η συμμετοχή των καταναλωτών, με εργαλεία όπως ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες…. / IBNA