Ενέργεια: «Πέλεκυς» από Ε.Ε. σε Βουλγαρία, Αλβανία, Βοσνία και Ουκρανία

Ενέργεια: «Πέλεκυς» από Ε.Ε. σε Βουλγαρία, Αλβανία, Βοσνία και Ουκρανία

Αντιμέτωπες με τις απαιτήσεις του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου βρίσκονται τόσο η Βουλγαρία, που είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε., όσο η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Ουκρανία.

Η Βουλγαρία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει ακόμη υιοθετήσει και ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο όσα προβλέπει το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό της δίνει δύο μήνες περιθώριο για να το πράξει.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Βουλγαρία, η οποία είναι και η προεδρεύουσα χώρα της Ε.Ε. για το α΄ εξάμηνο του 2018, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «έχει μεταφέρει με εσφαλμένο τρόπο αρκετές προϋποθέσεις της οδηγίας αναφορικά με τον διαχωρισμό των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας και τον διαχωρισμό των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς».

Σημειώνεται ότι χωρίς τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας υφίσταται ο κίνδυνος διακρίσεων στην εκμετάλλευση των δικτύων.

Λαμβάνοντας υπόψη τους κάθετους δεσμούς μεταξύ των κλάδων της ηλεκτρικής ενεργείας και του φυσικού αερίου, οι διατάξεις σχετικά με τον διαχωρισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν οριζόντια και στους δύο κλάδους, όπου λάθη εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο σημείο αυτό στην περίπτωση της Βουλγαρίας.

Η Βουλγαρία βέβαια ανταποκρίθηκε στην έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δημόσια διαβούλευση σχεδίου για την τροποποίηση της νομοθεσίας για την Ενέργεια ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα με αποτέλεσμα να εκκρεμεί τώρα η ψήφιση της νέας νομοθετικής ρύθμισης από το κοινοβούλιο της χώρας.

Στο «σκαμνί» και η Αλβανία, η Βοσνία και η Ουκρανία

Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη συνδέεται με την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και την ολοκλήρωση των απομονωμένων αγορών ηλεκτρικής ενεργείας των κρατών μελών.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Ε.Ε. ήταν και είναι να εντάξει τα Βαλκάνια σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα στον τομέα της ενέργειας.

Αυτό προϋποθέτει την συμμόρφωση της εκάστοτε αγοράς στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς.

Η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, η Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο απαρτίζουν ήδη από το 2006 την λεγόμενη «Ενεργειακή Κοινότητα», που κυρίαρχο στόχο έχει την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής – διαβαλκανικής αγοράς ενέργειας.

Αντιμέτωπες όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται και η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Ουκρανία εξαιτίας της μη υιοθέτησης των ευρωπαϊκών κανονισμών όσον αφορά στην απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την Ενεργειακή Κοινότητα να έχει κινήσει «αυτεπάγγελτα» την διαδικασία «επίλυσης διαφορών» κατά των τριών αυτών χωρών.

«Τα τρία συμβαλλόμενα μέρη – όπως επισημαίνεται- απέτυχαν να ανταποκριθούν (πλήρως, μερικώς ή λανθασμένα) στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, καθώς δεν έχουν ενσωματώσει στις εθνικές νομοθεσίες όσα προβλέπει το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο αναφορικά με τον διαχωρισμό των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς από τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Κατά συνέπεια οι τρεις αυτές χώρες εξακολουθούν να κρατούν «κλειστή» την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που βλάπτει τον ανταγωνισμό και τον καταναλωτή…./IBNA