Ανατολική Μεσόγειος: Σε 5+1 βήματα η ενεργειακή στρατηγική της Λευκωσίας

Ανατολική Μεσόγειος: Σε 5+1 βήματα η ενεργειακή στρατηγική της Λευκωσίας

Η μεθοδικότητα με την οποία έχει δομήσει και προχωρήσει η Λευκωσία την πολιτική της στον τομέα της ενέργειας είναι αδιαμφισβήτητη.

Αποτέλεσμα αυτής είναι η σύναψη διακρατικών συμφωνιών για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, όπως και η υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων με ομίλους διεθνούς εμβέλειας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας, της παραγωγής και της εμπορικής αξιοποίησης υδρογονανθράκων.

Πέντε είναι οι πυλώνες, σύμφωνα με τον κ. Στέλιο Χειμώνα, μόνιμο γραμματέα του υπουργείου Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι συνιστούν την στρατηγική της Λευκωσίας όσον αφορά στην έρευνα υδρογονανθράκων στην ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου.

  1. Έρευνα

«Εάν θέλεις – σύμφωνα με τον ίδιο- να είσαι δυνατός παίκτης σε αυτόν τον χώρο χρειάζεσαι κοιτάσματα». Κατά συνέπεια, απόλυτη προτεραιότητα έχει η αναζήτηση και η έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Δεν ήταν όλα τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα ενθαρρυντικά για την Λευκωσία, καθότι αποθέματα φυσικού αερίου που εντοπίστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν δεν ήταν ικανά να δικαιολογήσουν περαιτέρω διερεύνηση μίας περιοχής και δεν ήταν από εμπορικής άποψης αξιοποιήσιμα. Τα στοιχεία ωστόσο ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύτιμα διότι αποτελούν παρακαταθήκη γνώσης.

  1. Εκμετάλλευση

Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης του κοιτάσματος Αφροδίτη στο οικόπεδο 12 κλείνει ένας κύκλος.

Τώρα ξεκινά η εμπορική αξιοποίηση των διαθέσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου.

Ως προτιμότερη από οικονομικής απόψεως λύση προκρίνεται η εξαγωγή του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο – ο τρόπος εξαγωγής, εάν δηλαδή θα γίνει μέσω υποθαλάσσιου αγωγού ή με φορτία LNG μένει να διευκρινιστεί- προκειμένου μέσω των εγκαταστάσεων της Αιγύπτου το κυπριακό φυσικό αέριο να καταλήξει στον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

  1. Υλοποίηση υποδομών για την εξαγωγή των παραγόμενων υδρογονανθράκων

Η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της U.S. Geological Survey που έχουν δημοσιοποιηθεί, φιλοξενεί περί τα 350 τρις. κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής, αθροιστικά, τα βεβαιωμένα αποθέματα φυσικού αερίου του Ισραήλ και της Αιγύπτου αντιστοιχούν σε 75 τρις. κυβικά πόδια φυσικού αερίου.

Αποτελεί προτεραιότητα, λοιπόν, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας, η διασφάλιση τρόπων εξαγωγής των κυπριακών υδρογονανθράκων.

Η Λευκωσία στοχεύει καταρχάς στην τοπική αγορά, δηλαδή στις γειτονικές χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος, στην συνέχεια στην ευρωπαϊκή αγορά, και τέλος, αναλόγως των διαθέσιμων ποσοτήτων, στην διεθνή αγορά.

Αναπόσπαστο μέρος για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, εφόσον δικαιολογείται, είναι η δημιουργία σταθμού αποθήκευσης και επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Βασιλικό.

FILE – In this Sunday, Oct. 15, 2017 file photo, a drilling platform is seen outside from Larnaca port, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Turkish President Recep Tayyip Erdogan issued a warning Tuesday, Feb. 13, 2018, to neighboring Greece, Cyprus and international companies exploring for gas in the eastern Mediterranean not to “step out of line” and encroach on Turkey’s rights. (AP Photo/Petros Karadjias, File)

  1. Εξασφάλιση συνεργασιών

Η διακρατική συνεργασία, ανάμεσα εν προκειμένω στην Κύπρο και την Αίγυπτο, για παράδειγμα, το Ισραήλ, την Ελλάδας, τον Λίβανο ή την Ιορδανία, είναι παράγοντας κλειδί για την ολοκλήρωση της ενεργειακής πολιτικής της Λευκωσίας. Οι στόχοι είναι κοινοί, όπως είναι και οι προκλήσεις. Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζει ο κ. Χειμώνας, είναι απαραίτητες οι συνέργιες, η εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός.

  1. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αυτός, χρειάζεται να επενδύσει κανείς στο ανθρώπινο δυναμικό, εκείνο που θα υποστηρίξει το όλο εγχείρημα, σε όλα τα επίπεδα που απαιτείται ανάλογη τεχνογνωσία. Για τον λόγο αυτό η Λευκωσία αναπτύσσει τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό να υποστηρίξει την αναδυόμενη αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου για την οποία απαιτείται η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Χρονιά-ορόσημο το 2018

Το 2018 σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως θα είναι η χρονιά καταλύτης για την Κύπρο. Αυτό υποστηρίζει και ο μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές διερευνητικές γεωτρήσεις στα οικόπεδα 3 και 10 από την αμερικανική ExxonMobil, την γαλλική Total, την ιταλική ΕΝΙ και την Qatar Petroleum.

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα λειτουργήσουν ως οδηγός για την διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της Λευκωσίας. Θα γνωρίζει τι έχει για να μπορεί να δει πως θα συνεχίσει./ΙΒΝΑ