Βουλγαρική προεδρία της Ε.Ε.: Ορόσημο το 2108 για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών

Βουλγαρική προεδρία της Ε.Ε.: Ορόσημο το 2108 για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών

Σε «έξυπνα» κτήρια, με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, προσβλέπει με νέα οδηγία της η Ε.Ε., ενθαρρύνοντας έμπρακτα την ανακαίνιση τους!

«Καταλήξαμε σε ένα σημαντικό ορόσημο για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών των πολιτών μας. Η βουλγαρική Προεδρία εκφράζει την χαρά της για το αποτέλεσμα αυτό όσον αφορά την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» αποτελεί βασικό στοιχείο της Ενεργειακής Ένωσης. Η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ε.Ε. δεδομένου ότι συμβάλλει στην επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και έχει αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Temenuzhka Petkova.

Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη, την στιγμή που ένας από τους φθηνότερους και αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Στόχος λοιπόν προκειμένου να εκπληρωθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί για το 2020 και το 2030, είναι οι χώρες-μέλη να απαλλαγούν από το «άκρως μη αποδοτικό κτιριακό απόθεμα» τους, όπως επισημαίνει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πως θα γίνει αυτό;

Η Ε.Ε. αναμένεται κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, διαθέτοντας τα ανάλογα κονδύλια, τα οποία θα πρέπει με την σειρά τους να οικειοποιηθούν οι χώρες-μέλη:

-να προωθήσει οικονομικά αποδοτικές ανακαινίσεις

-να καθιερώσει ένα δείκτη ευφυΐας για τα κτίρια

-να απλουστεύσει τις επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και

-να προωθήσει τέλος την ηλεκτροκίνηση με την δημιουργία χώρων στάθμευσης για τα ηλεκτρικά οχήματα

«Η συμφωνία είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων μας στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και θα ωφελήσει επίσης τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μειώνοντας σημαντικά τους λογαριασμούς τους για ενέργεια», σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Μάλτας, Joe Mizzi.

Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ανακοίνωσε την αποδέσμευση 970 εκατ. ευρώ με στόχο την κατασκευή βιώσιμων υποδομών και την μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας στις πόλεις της Ε.Ε. Ειδικότερα, αυτό προϋποθέτει, καθώς γίνεται ειδική μνεία, νέες επενδύσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα προς την κατεύθυνση αυτή, στην πόλη Oradea της βορειοδυτικής Ρουμανίας και σε πόλεις της Πολωνίας./IBNA