Τον Ιούνιο η Αναπτυξιακή τράπεζα

Τον Ιούνιο η Αναπτυξιακή τράπεζα

Περί τα τέλη του επόμενου Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ωστόσο δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή το πότε αναμένεται να έρθει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

ξίζει να υπενθυμιστεί πως ήδη έχει υπάρξει μνημόνιο συνεργασίας με τη γαλλική αναπτυξιακή, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις αντίστοιχες τόσο της Κίνας όσο και της Βραζιλίας. Σε εκκρεμότητα παραμένει και η συμμετοχή της γερμανικής, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη σχηματισμός κυβέρνησης στο Βερολίνο, ενώ ως γνωστόν πρόεδρος της γερμανικής αναπτυξιακής ορίζεται ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών της χώρας. Άλλωστε, αξίζει να επισημανθεί ότι ότι ήδη έχει “τρέξει” μια συνεργασία του ΕΤΕΑΝ με την αντίστοιχη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα, όπου το πρώτο συνεισέφερε περί τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύτερη περί τα 200 εκατ. Συν τοις άλλοις, εξετάζεται κάποιοιυ είδους συνεργασία της τράπεζας με  το χρηματοδοτικό βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας, IFC. Αναφορικά με τις ενδεχόμενες συνεργασίας, οι ίδιες πηγές του υπουργείου Οικονομίας έδειχναν ως πιθανή επιπλέον συνεταίρο την Αναπτυξιακή τράπεζα της Αγγλίας (business bank).

Ελληνικοί φορείς

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας αυτός θα λειτουργήσει με τη μορφή χρηματοδοτικού μηχανισμού, καθώς θα ιδρυθεί μια ΑΕ Συμμετοχών («Holding Company») ως μητρική. Σε αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν ή να συνεργαστούν Φορείς του Δημοσίου με χρηματοδοτική ικανότητα ή αναπτυξιακό ρόλο (ΕΤΕΑΝ, ΟΑΕΠ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Enterprise Greece, Πράσινο Ταμείο κ.ά.). Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η συνεργασία ή και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, διεθνών χρηματοδοτικών Φορέων. Στόχος είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα να «προικοδοτηθεί» με τους απαραίτητους πόρους και περιουσιακά στοιχεία που θα της επιτρέψουν να επιτελέσει το ρόλο της, ο οποίος θα αφορά σε

Έργα υποδομής

Έργα περιφερειακής ανάπτυξης

Μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και εξωστρεφή δραστηριότητα/IBNA