Προβληματισμός για τη ραγδαία άνοδο του εμπορικού ελλείμματος της Τουρκίας

Προβληματισμός για τη ραγδαία άνοδο του εμπορικού ελλείμματος της Τουρκίας

Προβληματίζει έντονα το οικονομικό επιτελείο της Τουρκίας, η ραγδαία αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της Τουρκίας. Το 2017 το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε αύξηση 37.5 % σε σχέση με το 2016  και έφτασε στα 77 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πάντως το 2017 οι εξαγωγές έφτασαν στα 157,1 δισεκατομμύρια δολάρια και παρουσίασαν αύξηση 8.5% σε σχέση με το 2016.

Οι εισαγωγές όμως παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση κατά 17.9% και έφτασαν στα 234.1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενδεικτικό της κατάστασης που προκαλεί ιδιαίτερο σκεπτικισμό είναι τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2017 που παρουσιάζουν αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 77%  σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016./ΙΒΝΑ