Με 1,7 δις ευρώ ενισχύονται από το EFSI ελληνικές επιχειρήσεις.

Με 1,7 δις ευρώ ενισχύονται από το EFSI ελληνικές επιχειρήσεις.

Με χρηματοδότηση 1,7 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το λεγόμενο Σχέδιο Juncker, ενισχύεται η Ελλάδα. Το ποσό αυτό αναμένεται να ενεργοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις 5,7 δις. Ευρώ, σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατατάσσεται ως η δεύτερη χώρα στις επενδύσεις του σχεδίου Juncker ανά ευρώ του ΑΕΠ.

Προγράμματα υποδομών και καινοτομίας:

Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 11 έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων(EIB) με τη στήριξη του EFSI, περίπου 1,4 δισ. συνολικής χρηματοδότησης, τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν 3,5 δισ. συνολικών επενδύσεων.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:

Έχουν εγκριθεί εννέα συμφωνίες με ενδιάμεσες τράπεζες, χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, με την υποστήριξη του EFSI, συνολικής χρηματοδότησης 313 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις 2,2 δισ. ευρώ, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 11.298 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το EFSI στην Ελλάδα

Η ΕΙΒ παρείχε στην Terna Energy Group δάνειο ύψους 24 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τριών νέων αιολικών πάρκων στη Βοιωτία της κεντρικής Ελλάδας. Το έργο αυτό ενισχύει τη στρατηγική της ΕΕ για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα στηρίξει δεκάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Η EIB δάνεισε στον ελληνικό τηλεπικοινωνιακό φορέα Cosmote, 150 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η χρηματοδότηση θα αυξήσει σημαντικά την απόδοση του δικτύου από την άποψη της ταχύτητας, της ικανότητας και της κάλυψης και θα βελτιώσει την απόδοση του δικτύου σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η EIB παρείχε στην εταιρεία κτηνοτροφίας Creta Farms δάνειο ύψους 15 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Η Creta Farms, η μεγαλύτερη εταιρία αλλαντικών στην Ελλάδα, είναι πέντε φορές πιο καινοτόμα από τους ανταγωνιστές της στην παραγωγή υγιεινότερων κρεάτων. Η Creta Farms αφαιρεί κορεσμένα ζωικά λίπη από τα κρέατα και εγχέει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε αυτά. Η χρηματοδότηση αυτή συνέβαλε στην πρόσληψη 100 επιπλέον εργαζομένων στην Creta Farms όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή./ΙΒΝΑ